top of page
Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor de diensten van Rubi Kindercoaching. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

1. Diensten

Rubi Kindercoaching biedt coaching en ondersteuning aan kinderen en hun ouders/voogden. Onze diensten omvatten onder meer individuele coachingssessies, groepssessies, workshops en andere gerelateerde activiteiten.

2. Vertrouwelijkheid

Alle informatie die tijdens coachingssessies wordt besproken, wordt vertrouwelijk behandeld. Rubi Kindercoaching zal geen persoonlijke informatie delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3. Afspraken en annuleringen

Cliënten worden verzocht om afspraken tijdig te annuleren indien zij verhinderd zijn. Annuleringen dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden doorgegeven. Bij annuleringen binnen 24 uur kan Rubi Kindercoaching een vergoeding in rekening brengen.

4. Betalingen

Betalingen voor coachingssessies en andere diensten dienen te worden voldaan volgens de overeengekomen tarieven. Betaling kan contant, per bankoverschrijving of via een ander door Rubi Kindercoaching geaccepteerd betaalmiddel worden gedaan.

5. Aansprakelijkheid

Rubi Kindercoaching is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van onze diensten. Cliënten nemen zelf de verantwoordelijkheid voor de keuzes die zij maken op basis van de ontvangen coaching en ondersteuning.

6. Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van onze diensten, waaronder maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen en andere materialen, blijven eigendom van Rubi Kindercoaching.

7. Wijzigingen

Rubi Kindercoaching behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is de verantwoordelijkheid van cliënten om regelmatig de voorwaarden te controleren op updates.

8. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Door gebruik te maken van onze diensten, erkent u dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen en begrepen, en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de bepalingen ervan.

Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via:

Rubi Kindercoaching
Dr. Leijdsstraat 63

2021RG Haarlem
+31627177122
info@rubi-kinder
coaching.com

Bedankt voor uw vertrouwen in Rubi Kindercoaching. We kijken ernaar uit om u van dienst te zijn.

bottom of page