top of page
Privacyverklaring

Rubi Kindercoaching, gevestigd te Dr. Leijdsstraat 63 in Haarlem, hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van haar cliënten. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij omgaan met de persoonlijke informatie die we verzamelen.

1. Verzamelde informatie

Bij Rubi Kindercoaching verzamelen we alleen persoonlijke informatie die nodig is voor het leveren van onze diensten en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Deze informatie kan onder meer bestaan uit:

 • Naam, geboortedatum en contactgegevens van het kind en/of de ouder/voogd.

 • Gezondheidsinformatie en medische geschiedenis van het kind.

 • Informatie verstrekt tijdens coachingssessies of via communicatiekanalen zoals e-mail of telefoon.
   

2. Gebruik van informatie

Wij gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van kindercoaching en ondersteunende diensten.

 • Het aanpassen van onze benadering aan de individuele behoeften van het kind.

 • Het onderhouden van communicatie met ouders/voogden over de voortgang van de coaching.

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van administratieve gegevens.
   

3. Delen van informatie

Rubi Kindercoaching deelt geen persoonlijke informatie met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. In dergelijke gevallen zullen we alleen de minimale hoeveelheid informatie delen die nodig is en zullen we alle redelijke maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

4. Uw rechten

U hebt het recht om:

 • Toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens die we bewaren.

 • Verzoeken om onnauwkeurige of onvolledige informatie te corrigeren.

 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

 • Verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens, onderworpen aan eventuele wettelijke verplichtingen die ons verhinderen deze te verwijderen.
   

5. Contact opnemen

Als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt over deze privacyverklaring of de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via:

Rubi Kindercoaching
Dr. Leijdsstraat 63

2021RG Haarlem 
+31 627177122
info@rubi-kindercoaching.com

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Rubi Kindercoaching behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen om ervoor te zorgen dat deze up-to-date is met betrekking tot onze werkwijzen en wettelijke vereisten. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden geplaatst, en indien nodig zullen we u op de hoogte stellen van materiële wijzigingen.

bottom of page